Citation link:
Abstract:
Георги Шантов, опълченец в Руско-турската освободителна война (1877-1878), със съпругата си.
 
Creator:
Фотоателие ”Братя Карастоянови”
 
Created:
1882
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400101
 
IsFormatOf:
№ 7529
 
Subject:
Руско-турска война; опълченец; 1880; EuropeanaPhotography; EUPHOTOphotographersateliers