Citation link:
 • Псѵхологїа или дՃшесловїе, за ѹченїе на дѣцата. Преведена ѿ греческіѧтъ на болгарскїѧтъ ѧзыкъ.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Допълнителна страница 1]
   • [Допълнителна страница 2]
  • Предисловіе
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Псѵхологіа или ДՃшесловїе
   • Разговоръ а҃
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • Разговоръ в҃
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Разговоръ г҃
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • Разговоръ д҃
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • Разговоръ е҃
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Разговоръ з҃ [ѕ҃]
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • Разговоръ з҃
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • Разговоръ и҃
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • Разговоръ ѳ҃
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Разговоръ і҃
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Разговоръ аі҃
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • Разговоръ ві҃
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
   • Любезны мои дѣца !
    • [с.] 57
    • [с. 58]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]