Current View
Citation link:
Title:
Принос към субдиференциалното смятане : Автореферат / Михаил Атанасов Хамамджиев ; Науч. ръководител Милен Иванов.; <<A>> contribution to subdifferential calculus Mihail Atanasov Hamamdjiev
 
Creator:
Хамамджиев, Михаил Атанасов; Hamamdziev, Mihail Atanasov; Иванов, Милен Николаев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 4.5 Математика (Мат. анализ) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2018; Библиогр. с. 14-15; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Диференциално смятане.; Диференциални уравнения.
 
*** *** ***
 
001:
001147346
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Хамамджиев, Михаил Атанасов
 
245:
Принос към субдиференциалното смятане :| Автореферат /| Михаил Атанасов Хамамджиев ; Науч. ръководител Милен Иванов.
 
246:
<<A>> contribution to subdifferential calculus| Mihail Atanasov Hamamdjiev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 180.4 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
15 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 4.5 Математика (Мат. анализ)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2018
 
504:
Библиогр. с. 14-15
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Диференциално смятане.| Диференциални уравнения.
 
700:
Hamamdziev, Mihail Atanasov| Иванов, Милен Николаев| науч. ръководител