Current View
Citation link:
Title:
Оценка на въздействието на кохезионната политика като инструмент за оптимизиране на регионалното развитие в страните от Европейския съюз : Автореферат / Христо Пламенов Доков ; Науч. ръководител Марин Русев.
 
Creator:
Доков, Христо Пламенов; Русев, Марин Рахнев науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователна и науч. степен "Доктор", 01.08.02 - Икон. и соц. география (Регионално развитие) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география" 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Европейски съюз - стопанска политика; Регионално развитие Европейски съюз.; Политическа география България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Доков, Христо Пламенов
 
245:
Оценка на въздействието на кохезионната политика като инструмент за оптимизиране на регионалното развитие в страните от Европейския съюз :| Автореферат /| Христо Пламенов Доков ; Науч. ръководител Марин Русев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,69 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
52 с. :| с цв. к., диагр., табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за получаване на образователна и науч. степен "Доктор", 01.08.02 - Икон. и соц. география (Регионално развитие)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география"| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
610:
Европейски съюз - стопанска политика
 
650:
Регионално развитие| Европейски съюз.| Политическа география| България.
 
700:
Русев, Марин Рахнев| науч. ръководител