Citation link:
 • Уставъ на Българското бр. дружство въ Цариградъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригинална корица]
  • Прѣдговор
   • [с. 1]
   • [с. 2]
  • Уставъ на Българското бр. дружство въ Цариградъ
   • Глава I . Цѣльта и съставленіето на Дружеството
    • [с. 3]
   • Глава II. Разподѣленіе на членоветѣ и разницата имъ
    • [с.] 4
   • Глава III. Поддьржаніе на Дружеството и касающето ся до главницѫтѫ му
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Глава IV. Управляющето тѣло и службата му
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Глава V. За събраніята, правата и длъжноститѣ на членоветѣ
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • Глава VI. За акціитѣ на Дружеството
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Глава VII. За сѫдъ и расправы
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с. 18]
  • Правилникъ на Българското бр. дружество
   • Начінъ за пріеманіето на новы членове
    • [с.] 19
   • За събраніята на управляющето тѣло
   • За длъжноститѣ и правата на Прѣдсѣдателя и Подпрѣдсѣдателя
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • Длъжноститѣ и правата на Съкровищника
    • [с.] 22
   • Длъжноститѣ и правата на Писаритѣ
    • [с.] 23
    • [с.] 24
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]