Current View
Citation link:
Title:
Синтез и охарактеризиране на лантанодни комплекси с някои бис-кумаринови производни : Автореферат / Веска Иванова Кирчева ; Науч. ръководител Мария Миланова.
 
Creator:
Кирчева, Веска Иванова; Миланова, Мария Милинова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.2 Хим. науки (Неорганична химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация 2020; Библиогр. с. 46-49; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Комплексни съединения.; Кумарини.; Редкоземни елементи свойства.; Луминесценция.
 
*** *** ***
 
001:
001165902
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кирчева, Веска Иванова
 
245:
Синтез и охарактеризиране на лантанодни комплекси с някои бис-кумаринови производни :| Автореферат /| Веска Иванова Кирчева ; Науч. ръководител Мария Миланова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.345 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
49 с. :| с табл., сх. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.2 Хим. науки (Неорганична химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация| 2020
 
504:
Библиогр. с. 46-49
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Комплексни съединения.| Кумарини.| Редкоземни елементи| свойства.| Луминесценция.
 
700:
Миланова, Мария Милинова| науч. ръководител