Citation link:
 • Программы на Габровскитѣ училища
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • [Общи положения]
   • [с. 1]
   • По Законътъ Божій
   • По Българскія языкъ и словесностьтѫ
   • По Исторіята
   • По Математикѫтѫ
   • По Естественнытѣ науки
   • Языци
    • [с.] 2
   • Педагогика
  • Программа за пьрвоначалнытѣ училища мѫжки и женски
   • Отдѣленіе І-во
   • Отдѣленіе ІІ-ро
  • Программа за приготовителнытѣ мѫжки и женски училища
   • [с.] 3
  • Программа за предмѣтытѣ въ Главното мѫжко училище
   • Классъ І-ій
    • Законъ Божій
    • Българскій языкъ
     • [с.] 4
    • Географія
    • Аритметика
    • Зоологія
     • [с.] 5
    • Френскый языкъ
    • Турскый языкъ
   • Классъ ІІ-ій
    • Законъ Божій
    • Българскій языкъ
     • [с.] 6
    • Географія
    • Аритметика
     • [с.] 7
    • Зоологія
    • Френскій языкъ
    • Турскій языкъ
     • [с.] 8
   • Классъ ІІІ-ій
    • Законъ Божій
    • Катихизисъ
    • Българскій языкъ
     • [с.] 9
    • Географія
    • Всеобща исторія
     • Древня
     • Древны классическы народы. Исторіята на Гьрція. Митическійтъ и юнашкійтъ животъ на Древнѭ Гьрціѭ
      • [с.] 10
    • Аритметика
     • [с.] 11
    • Алгебра
    • Ботаника
    • Французскій языкъ
     • [с.] 12
    • Турскій языкъ
   • Классъ ІV-ій
    • Законъ Божій
    • Славянскій языкъ
     • [с.] 13
    • Всеобща исторія (срѣдна)
    • Българска исторія
     • [с.] 14
    • Алгебра
    • Геометрія
     • Прѣдварителны понятія
      • [с.] 15
    • Химія
    • Французскый языкъ
    • Турскый языкъ
     • [с.] 16
   • Классъ V-ій
    • Черковна исторія
     • [с.] 17
    • Словесность
    • Всеобща исторія
     • [с.] 18
    • Българска исторія
     • [с.] 19
    • Алгебра
    • Геометрія
    • Физика
     • [с.] 20
    • Французскій языкъ
    • Турскій языкъ
   • Классъ VІ-ій
    • Черковна исторія
     • [с.] 21
    • Кратка исторія на литературатѫ
    • Всеобща исторія
     • [с.] 22
    • Българска черковна исторія
     • [с.] 23
     • [с.] 24
    • Алгебра
    • Космографія
    • Геометрія
    • Праволинейна тригонометрія
     • [с.] 25
    • Физика
    • Анатомія и физіологія
     • [с.] 26
    • Французскій языкъ
    • Турскій языкъ
   • Классъ VІІ-ій
    • Литургика
    • Педагогика
     • [с.] 27
    • Литература
    • Физика
    • Физическа географія
     • [с.] 28
    • Французскій языкъ
    • Турскій языкъ
     • [с.] 29
  • Программа за главното дѣвическо училище
   • Классъ І
   • Классъ ІІ
    • [с.] 30
   • Классъ ІІІ
   • Классъ ІV
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Классъ V
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с. 36]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]