Current View
Citation link:
Title:
Микроразмножаване на бял риган (Origanum vulgare ssp.hirtum (Link) и исоп (Hyssopus officinalis L.) и оценка на тяхната цитотоксична активност : Автореферат / Жени Димитрова Нанова ; Науч. консултант Венета Капчина-Тотева.
 
Creator:
Нанова, Жени Димитрова; Капчина-Тотева, Венета Михова науч. консултант
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки, докторска програма Физиология на растенията СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак. , Кат. "Физиология на растенията" 2014; Библиогр. с. 42-43; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Медицински растения.; Фармацевтична ботаника.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Нанова, Жени Димитрова
 
245:
Микроразмножаване на бял риган (Origanum vulgare ssp.hirtum (Link) и исоп (Hyssopus officinalis L.) и оценка на тяхната цитотоксична активност :| Автореферат /| Жени Димитрова Нанова ; Науч. консултант Венета Капчина-Тотева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,2 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
44 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки, докторска програма Физиология на растенията| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак. , Кат. "Физиология на растенията"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 42-43
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Медицински растения.| Фармацевтична ботаника.
 
700:
Капчина-Тотева, Венета Михова| науч. консултант