Current View
Citation link:
Title:
Христологичният химн в Посланието на св. апостол Павел до филипяните 2:5-11 : Автореферат / Георги Иванов Боев ; Науч. ръководител Емил Трайчев Стоянов.; Christological hymn in the Letter of st. apostle Paul to the Philippians 2:5-11 Georgi Ivanov Boev
 
Creator:
Боев, Георги Иванов; Boev, Georgi Ivanov; Трайчев, Емил
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на науч. ръководител е Емил Трайчев Стоянов; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.4. "Религия и теология" - науч. спец. "Свещеното писание на Новия завет" СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Библеистика" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Нов завет.; Апостоли (религия); Християнски химни.
 
*** *** ***
 
001:
001144885
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Боев, Георги Иванов
 
245:
Христологичният химн в Посланието на св. апостол Павел до филипяните 2:5-11 :| Автореферат /| Георги Иванов Боев ; Науч. ръководител Емил Трайчев Стоянов.
 
246:
Christological hymn in the Letter of st. apostle Paul to the Philippians 2:5-11| Georgi Ivanov Boev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 615.0 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
37 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на науч. ръководител е Емил Трайчев Стоянов
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.4. "Религия и теология" - науч. спец. "Свещеното писание на Новия завет"| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Библеистика"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Нов завет.| Апостоли (религия)| Християнски химни.
 
700:
Boev, Georgi Ivanov| Трайчев, Емил