Current View
Citation link:
Title:
Жанрови и стилистични особености на онлайн медиите : Автореферат / Катерина Войнова ; Науч. ръководител Антония Замбова.
 
Creator:
Войнова, Катерина Емилова; Замбова, Антония Михайлова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" , област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, проф. направление: 2.1. Филология, науч. спец.: Бълг. ез. (Стилистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по бълг. ез. 2019; Библиогр. с. 57-59; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Онлайн журналистика.; Средства за масова информация език и стил.; Български език стилистика.
 
*** *** ***
 
001:
001168299
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Войнова, Катерина Емилова
 
245:
Жанрови и стилистични особености на онлайн медиите :| Автореферат /| Катерина Войнова ; Науч. ръководител Антония Замбова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 721.9 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
59 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" , област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, проф. направление: 2.1. Филология, науч. спец.: Бълг. ез. (Стилистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по бълг. ез.| 2019
 
504:
Библиогр. с. 57-59
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Онлайн журналистика.| Средства за масова информация| език и стил.| Български език| стилистика.
 
700:
Замбова, Антония Михайлова| науч. ръководител