Citation link:
 • Славейче или събраніе на различны пѣсни българскы и тՃрскы за растՃха на млады-тѣ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
  • На въцарѧваніе-то на н. величество сՃлтанъ АбдՃлъ Азиса
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
  • (Исфрикодис маврас никтас)
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • По морѧ са скытамъ ази [...]
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • Заспала е, заспала е Моѧта вѣрна дрՃжка [...]
   • [с.] 12
  • (Міа воскопՃла ста бՃна)
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • (ПՃна ине тина ками)
   • [с.] 15
  • Ты, що фрькнѫ тъй высоко [...]
   • [с.] 16
  • Тебе, тебе, дѣто идѫ [...]
  • Дѣ захождашь, ѧсенъ мой свѣтъ [...]
   • [с.] 17
   • [с.] 18
  • Кажи ми вѣрно ли ма либишь ты [...]
  • Нѣжно то момиче, Славей красно птиче [...]
   • [с.] 19
  • РՃжа въ мѣсецъ май [...]
   • [с.] 20
  • Оставай съ богомъ ѻ любезна! [...]
   • [с.] 21
  • Мила марійке! що да правѭ!
  • Отивашь си ты вечь ѻтъ мене! [...]
   • [с.] 22
  • Сгледа
  • Въ тиха, сѣнчаста горица [...]
   • [с.] 23
   • [с.] 24
  • Не дѣй трептѣ въ листъ зеленъ, (славейче) [...]
  • Изъ твой-тѣ ѻчи Сьлза искочи [...]
   • [с.] 25
  • До край ли мѧ ѻстави ты [...]
   • [с.] 26
  • (Ти гноми фосмՃ ни)
   • [с.] 27
  • Въ горы бՃранъ бՃчи, реве [...]
   • [с.] 28
   • [с.] 29
  • (Сʻто стиѳое мՃ то ваѳос)
   • [с.] 30
  • На нощ’-та си есенъ мѣсецъ [...]
   • [с.] 31
  • (Пе́с мՃ ко́ри)
   • [с.] 32
  • (Ти ѻре́о фенгара́ки)
   • [с.] 33
  • Ѧсный мѣсецъ пакъ изгрѣѧ [...]
   • [с.] 34
  • (Писмо)
   • [с.] 35
  • (Отвѣтъ)
   • [с.] 36
   • [с.] 37
  • Отъ дѣ да начена, О моѧ любезна [...]
   • [с.] 38
  • Днесь мило либе, день е за мене [...]
   • [с.] 39
  • (Пчелка златаѧ что ты жՃжишъ)
   • [с.] 40
   • [с.] 41
  • (Исто триферонъ сՃ стиѳос)
   • [с.] 42
  • (Сабахъ ѻлсՃна бенъ шՃ ерденъ)
   • [с.] 43
  • Ѻтъ веселՃшка-та
   • Видѣхъ вчера кат искочи [...]
    • [с.] 44
   • Ето мръкнѫ са и днесь [...]
    • [с.] 45
   • На сьнъ санՃвахъ азъ нощесь [...]
    • [с.] 46
   • Каква росна зора Стани ѻтъ сънь дՃшице [...]
    • [с.] 47
   • Отъ горки сьлзы измокрено [...]
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Изгрѣй изгрѣй зора злата! [...]
    • [с.] 50
   • Плачи, въздышай и тѫжи, Сьрдце, срьдце злочесто! [...]
    • [с.] 51
   • Славейче ле, Славейче, Гласовито славейче! [...]
    • [с.] 52
   • (Гелъ аѡигѫмъ)
    • [с.] 53
   • Гдѣ си гълѫбъ гдѣ [...]
    • [с.] 54
   • (Не кючюџексинъ)
    • [с.] 55
    • [с.] 56
   • Не си звѣзда, ни то зора [...]
   • (Ентареси алтѫ)
    • [с.] 57
   • (Чемберими)
    • [с.] 58
   • (ЧибՃՃмъ іокъ)
    • [с.] 59
   • (Бир гїорюще)
    • [с.] 60
   • (Вотъ мчитсѧ)
    • [с.] 61
   • Борба за цалՃвка
    • [с.] 62
   • За хՃбость-та на женытѣ
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
   • Напоминѧне
    • [с.] 66
   • Извиненіе
    • [с.] 67
  • ФатՃра на жены тѣ
   • Тракіѧ
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
   • Българіѧ
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
   • Македоніѭ
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
  • Сатиры
   • Иванъ и Стоѧнъ
    • Разговоръ І
     • [с. 82]
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
    • Разговоръ ІІ-ый
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
   • Еленка и Сійка
    • [Еленка]
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
    • Сійка отговарѧ на Еленка
     • [с.] 98
     • [с.] 99
    • Еленка пакъ повтарѧ
     • [с.] 100
     • [с.] 101
  • Нови шаркіи
   • [с. 102]
   • [с.] 103
   • [с.] 104
  • МՃхахер кюрдіо
   • [с.] 105
  • Шаркѫ хՃзам
  • МՃхаѧр кюрдю
   • [с.] 106
  • Бир гьорюште хей перՃ ѧндѫм сана [...]
   • [с.] 107
  • Сет арабан
  • КарпՃзՃ кестим сՃландѫ [...]
   • [с.] 108
  • Семан
   • [с.] 109
  • Дю-пеит
   • [с.] 110
  • Тесниш
   • [с.] 111
  • Газел лепдегмез
   • [с.] 112
  • Манелер
  • Ахъ припомни си зари-тѣ ранны [...]
   • [с.] 113
  • Кат трандафелъ въ зоры е тѧ нѣжна [...]
   • [с.] 114
  • Животъ-тъ ми, птиче, Въ уста-та си дьржишь [...]
   • [с.] 115
   • [с.] 116
   • [с.] 117
  • Ахъ до кога ще Тъзь скърбь горчива [...]
   • [с.] 118
  • (Прои вради сентимՃме)
   • [с.] 119
  • (Ис тис лефкис ангалис тис)
   • [с.] 120
  • (А Ефендим а СՃлтанѫм)
   • [с.] 121
  • На свѣта еднѫ едничкѫ [...]
   • [с.] 122
  • Ахъ любезна, моѧ мила, Дѣ залѣтѣ този день? [...]
   • [с.] 123
   • [с.] 124
  • Бек е вече въ день послѣдень [...]
   • [с.] 125
  • Ахъ безжалостно момиче [...]
   • [с.] 126
   • [с.] 127
   • [с.] 128
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]