Citation link:
 • Монашески сборниквтората половина на XIV в.[Ръкопис]
  • лист 1 - лице
  • лист 1 - гръб
  • лист 2 - лице
  • лист 2 - гръб
  • лист 3 - лице
  • лист 3 - гръб
  • лист 4 - лице
  • лист 4 - гръб