Citation link:
 • Нарѫчна книга за различіе-то на протестанско-то ученіе отъ истины-тѣ на православіе-то. Издава Васілій Чолаковъ.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • За различіе-то на протестанско-то ученіе отъ истины-тѣ на православіе-то.
   • [Част] І.
    • [с. 3]
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • [Част] ІІ.
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
  • [Корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]