Abstract:
Художникът Иван Пенков (1897-1957) в мюнхенското ателие за стъклопис ”Майер”.
 
Created:
1932
 
Spatial:
Мюнхен
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Иван Пенков
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450343
 
Subject:
художник; AthPlus