Abstract:
Портрет на бакалин със семейството си.
 
Creator:
фотоателие ’’Хр. Дашков’’
 
Created:
1899
 
Spatial:
Русе, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13910078420194
 
Subject:
портрет; ателие; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups