Current View
Citation link:
Title:
Взаимодействие на hBest1 с мембранни липиди и асоциирането му с детергент резистентни домени от еукариотни клетки : Автореферат / Никола Йорданов Младенов ; Науч. ръководители Йордан Думанов, Тоня Андреева.
 
Creator:
Младенов, Никола Йорданов; Думанов, Йордан Атанасов науч. ръководител; Андреева, Тоня Димитрова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 4.3 Биол. науки (Молекулярна биология - Клетъчна поляризация и мембрани) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Биохимия" 2020; Библиогр. с. 69-71; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Мембрани.; Липиди свойства.; Белтъчини свойства.; Молекулна генетика.
 
*** *** ***
 
001:
001170936
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Младенов, Никола Йорданов
 
245:
Взаимодействие на hBest1 с мембранни липиди и асоциирането му с детергент резистентни домени от еукариотни клетки :| Автореферат /| Никола Йорданов Младенов ; Науч. ръководители Йордан Думанов, Тоня Андреева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.945 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
71 с. :| с ил., табл., сх. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 4.3 Биол. науки (Молекулярна биология - Клетъчна поляризация и мембрани)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Биохимия"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 69-71
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Мембрани.| Липиди| свойства.| Белтъчини| свойства.| Молекулна генетика.
 
700:
Думанов, Йордан Атанасов| науч. ръководител| Андреева, Тоня Димитрова| науч. ръководител