Citation link:
Abstract:
Войниците от Допълнителния македонски полк повтарят думите на клетвата, произнасяни от скопския епископ Неофит
 
Created:
1916
 
Spatial:
Скопие
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450241
 
Subject:
тържество; църковна служба; армейски офицер; войник; война; AthPlus