Current View
Title:
Култът към планината Тайшан във фолклорно-религиозната традиция на Китай (с акцент върху образа на женското божество на планината) : Автореферат / Евелина Валентинова Хайн ; Науч. ръководител Гергана Руменова Петкова.; <<The>> cult of mount Taishan in the Chinese folkloric-religious tradition (with an emphasis on the female deity of the mount Evelina Valentinova Hein
 
Creator:
Хайн, Евелина Валентинова; Hein, Evelina Valentinova; Петкова, Гергана Руменова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 2.1. Филология, науч. спец. "Лит. на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Кит. фолклор)" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Център за източни езици и култури, Кат. за езици и култури на Източна Азия, Спец. Китаистика 2018; Библиогр. с. 25-30; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Словесно народно творчество връзка с литературата Китай.; Китайци религия и митология.
 
*** *** ***
 
001:
001140852
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Хайн, Евелина Валентинова
 
245:
Култът към планината Тайшан във фолклорно-религиозната традиция на Китай (с акцент върху образа на женското божество на планината) :| Автореферат /| Евелина Валентинова Хайн ; Науч. ръководител Гергана Руменова Петкова.
 
246:
<<The>> cult of mount Taishan in the Chinese folkloric-religious tradition (with an emphasis on the female deity of the mount| Evelina Valentinova Hein
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.333 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
30 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 2.1. Филология, науч. спец. "Лит. на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Кит. фолклор)"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Център за източни езици и култури, Кат. за езици и култури на Източна Азия, Спец. Китаистика| 2018
 
504:
Библиогр. с. 25-30
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Словесно народно творчество| връзка с литературата| Китай.| Китайци| религия и митология.
 
700:
Hein, Evelina Valentinova| Петкова, Гергана Руменова| науч. ръководител