Citation link:
Abstract:
Градският театър.
 
Created:
1900 - 1910
 
Spatial:
Видин, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция ”Митко Лачев”
 
RightsHolder:
Семейство Поломски
 
Identifier:
F13971392320145
 
Subject:
градски пейзаж; театър; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesvidin