Citation link:
  • Преглед на украинската история /От Михайлo Хрушевски.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев