Citation link:
 • Кратка и методическа българска граматика
  • Предна корица
  • Издателска корица
  • Заглавна страница
  • Гръб на Заглавната страница
  • Предисловие
   • стр. I
   • стр. II
   • стр. III
  • Част Първа
   • стр. 1
   • стр. 2
   • стр. 3
  • Изменяемите речи
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
  • За члена
   • стр. 10
   • стр. 11
  • За прилагателното
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
  • За местоимението
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
  • За глагола
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
  • За залогът на глаголите
   • стр. 40
   • стр. 41
  • За причастията
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
  • За неправилните глаголи
   • стр. 45
  • За наречието
   • стр. 46
  • За предлога. За съюза
   • стр. 47
  • За средоречието
   • стр. 48
  • За правописанието и произношението
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
  • Част Втора. За Предложението
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
  • За препинателните знакове
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
  • Погрешки
   • стр. 69
  • Задна корица