Citation link:
 • Русалката : Драма
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Явление пѫрво. Брѣгътъ на Днѣпръ. - Воденица
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
   • [с. 6]
  • Явление второ. Княжеский теремъ
   • [с. 7]
   • [с. 8]
   • [с. 9]
  • Явление трете. Стая въ теремътъ на княза
   • [с. 10]
  • Явление четвѫрво. Днѣпръ. - Нощь
   • [с. 11]
   • [с. 12]
   • [с. 13]
  • Явление пето. Дѫното на Днѣпръ
   • [с. 14]
  • Явление шесто. Брѣгътъ на Днѣпръ
   • [с. 15]
  • [Послеслов от преводача]
   • [с. 16]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]