Current View
Title:
Ефекти на миграцията върху вътрешния ред на приемащите страни : Автореферат / Детелин Стефанов Димитров ; Науч. ръководител Александър Маринов.; Effects of migration on the internal action of the accepting parties Detelin Stefanov Dimitrov
 
Creator:
Димитров, Детелин Стефанов; Dimitrov, Detelin Stefanov; Маринов, Александър Иванов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.3. Полит. науки (Публична администрация) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Емиграция и имиграция.; Национална сигурност.; Трафик на хора.; Граничен контрол.
 
*** *** ***
 
001:
001141840
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитров, Детелин Стефанов
 
245:
Ефекти на миграцията върху вътрешния ред на приемащите страни :| Автореферат /| Детелин Стефанов Димитров ; Науч. ръководител Александър Маринов.
 
246:
Effects of migration on the internal action of the accepting parties| Detelin Stefanov Dimitrov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 706.1 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
18 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.3. Полит. науки (Публична администрация)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Емиграция и имиграция.| Национална сигурност.| Трафик на хора.| Граничен контрол.
 
700:
Dimitrov, Detelin Stefanov| Маринов, Александър Иванов| науч. ръководител