Current View
Citation link:
Title:
Състояние и перспектива за развитието на услугите от общ интерес в България (изследване на регулациите на енергийните услуги) : Автореферат / Любимка Маркова Андреева ; Науч. ръководител Татяна Томова
 
Creator:
Андреева, Любимка Маркова; Томова, Татяна Трифонова науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.3. Политически науки, шифър 05.11.02 Политология (Публична администрация) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация" 2014; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Услуги управление и организация. България; Електроснабдяване и електрообзавеждане България.; Възобновяеми енергийни източници България.
 
*** *** ***
 
001:
001149859
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Андреева, Любимка Маркова
 
245:
Състояние и перспектива за развитието на услугите от общ интерес в България (изследване на регулациите на енергийните услуги) :| Автореферат /| Любимка Маркова Андреева ; Науч. ръководител Татяна Томова
 
260:
София,| 2014.
 
300:
26 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 559.4 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.3. Политически науки, шифър 05.11.02 Политология (Публична администрация)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Услуги| управление и организация.| България| Електроснабдяване и електрообзавеждане| България.| Възобновяеми енергийни източници| България.
 
700:
Томова, Татяна Трифонова| науч. ръководител