Current View
Citation link:
Title:
Разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани - политическа воля и условия за членство : Автореферат / Велислав Добромиров Иванов ; Науч. ръководител Даниел Смилов.
 
Creator:
Иванов, Велислав Добромиров; Смилов, Даниел Михайлов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.3 Полит. науки (Политологични изследвания на Европ. съюз) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Европеистика 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Европейски съюз интеграционни процеси
 
*** *** ***
 
001:
001154292
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванов, Велислав Добромиров
 
245:
Разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани - политическа воля и условия за членство :| Автореферат /| Велислав Добромиров Иванов ; Науч. ръководител Даниел Смилов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 875.2 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
37 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.3 Полит. науки (Политологични изследвания на Европ. съюз)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Европеистика| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
610:
Европейски съюз| интеграционни процеси
 
700:
Смилов, Даниел Михайлов| науч. ръководител