Citation link:
Abstract:
Млади жени от с. Връбница в народна носия.
 
Created:
25.05.1934
 
Spatial:
с. Връбница, област София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670208
 
IsFormatOf:
ДА София, ЧП 1528, оп. 1, а.е. 4.
 
Subject:
носия; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOethnography