Current View
Citation link:
Title:
Съвременни измерения на художествените музикални дейности : Автореферат / Димитър Дамянов Димитров ; Науч. ръководител Валентина Б. Манолова.
 
Creator:
Димитров, Димитър Дамянов; Манолова, Валентина Божинова науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертация] за получаването на образователна и науч. степен "Доктор", област на висше образование 1. Пед. науки, направление 1.3 Педагогика на обучението (Методика на обучението по музика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Музика" 2014; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Музика методика на преподаването.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитров, Димитър Дамянов
 
245:
Съвременни измерения на художествените музикални дейности :| Автореферат /| Димитър Дамянов Димитров ; Науч. ръководител Валентина Б. Манолова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 730 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
23 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за получаването на образователна и науч. степен "Доктор", област на висше образование 1. Пед. науки, направление 1.3 Педагогика на обучението (Методика на обучението по музика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Музика"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Музика| методика на преподаването.
 
700:
Манолова, Валентина Божинова| науч. ръководител