Current View
Title:
Архетипи на трансцендирането в ранната даоистка мисъл (VI-III в. пр. н. е.) : Автореферат / Теодора Петрова Куцарова ; Науч. ръководител Гергана Руменова Русева.; Archetypes of transcendence in early Daoist thought (6th-3rd century BC) Teodora Petrova Koutzarova
 
Creator:
Куцарова, Теодора Петрова; Kucarova, Teodora Petrova; Русева, Гергана Руменова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Център за източни езици и култури, Кат. за езици и култури на Източна Азия, Секция Китаистика 2017; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017]
 
Subject:
Философия, китайска; Таоизъм.
 
*** *** ***
 
001:
001127231
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Куцарова, Теодора Петрова
 
245:
Архетипи на трансцендирането в ранната даоистка мисъл (VI-III в. пр. н. е.) :| Автореферат /| Теодора Петрова Куцарова ; Науч. ръководител Гергана Руменова Русева.
 
246:
Archetypes of transcendence in early Daoist thought (6th-3rd century BC)| Teodora Petrova Koutzarova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 896.9 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
36 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Център за източни езици и култури, Кат. за езици и култури на Източна Азия, Секция Китаистика| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017]
 
650:
Философия, китайска| Таоизъм.
 
700:
Kucarova, Teodora Petrova| Русева, Гергана Руменова| науч. ръководител