Citation link:
 • Съкратена свещенна исторіѫ : или примѣри Ѡтъ стары-тѣ светы мѫжы, които съ поживѣли въ ветыѧ и новыѧ завѣтъ [3. изд.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Часть пьрва. Примѣри отъ добродѣтелны тѣ стары светы мѫжы на ветьіа завѣтъ
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • Частъ втора
   • [с. 11]
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • [с. 20 с ил.] Моисеи приемва отъ Бога десетѣхѫ законы
  • Кратькъ Катихизисъ
   • [Глава първа] На въпросы
    • [с. 21]
    • [с.] 22
    • [Липсват страници]
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Втора глава. За надежда-та
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • Трета глава. За любовь-та
    • [с. 36]
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
  • За христіѧнска-та правда
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
  • За христїенски-тѣ добрины
   • [с.] 45
   • [с.] 46
  • Подтвьржденіе за деветь-тѣхъ блаженства
   • [с. 47]
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
  • [Молитви]
   • Молитва воставь оть сна
    • [с.] 51
   • Предъ да се начне Ճченіе-то
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • Молитва послѣ Ճченіе-то
    • [с.] 54
  • [Обръщение на поп Никола Ко. Гранчаров Еленчанин към учителите за употребата на книгата]
  • Ճбѧвленіе
   • [с.] 55
   • [с.] 56
  • Ճправщра
   • [с. 57]
   • [с. 58]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]