Abstract:
Георги Стойков Раковски е основополжник на организираното националноосвободително движение, публицист, журналист, историк и етнограф. Портрет на Георги Раковски.
 
Creator:
Бабаджов, В.
 
Created:
1863
 
Spatial:
Атина, Гърция
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13905565210085
 
IsFormatOf:
С II 81
 
Subject:
освободително движение; поет; писател; журналист; обществен деец; София; 1860; EuropeanaPhotography; EUPHOTOresistance