Citation link:
 • Критическы издыранія за исторіѭ-тѫ блъгарскѫ на Ю. И. Венелина : Отъ прихожденіе-то на Блъгаре-ты на Ѳракыйскый полуостровъ до 968 годинѫ, или до покореніе-то Блъгаріѭ отъ Великый Князь Русскый Святослава прѣведе отъ русскый Ботю Петковъ : Часть втора
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналнатата корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Съдрьжаніе
   • [с. I]
   • [с. II]
   • [с. III]
   • [с. IV]
  • Владимиръ II (въ крьщеніе-то Симеонъ)
   • [с. 3]
  • Война съ грьци-ты
   • [с.] 4
  • Прихожденіе-то на унгаре-ты (венгры-ты, турци-ты, маджяре-ты); понятіе за тѣхно-то происхожданіе
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
  • Сѣтнина за ползѫ на россійскѫ-тѫ исторіѭ
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • Война съ угре-ты 890-898
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
  • Война съ россіѭяне-ты
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
  • Миръ съ россіяне-ты и нападателенъ съѭзъ срѣщу грьцкѫ-тѫ имперіѭ
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
  • Война съ грьци-ты; россіяне-ти помагатъ на блъгаре-ты въ войнѫ-тѫ имъ срѣщу имперіѭ-тѫ. 903-907
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • Россіяне-ти заедно съ унгаре-ты навлязохѫ прѣзъ Карпатскы-ты горы въ Унгаріѭ, нападатъ на блъгарскы-ты владѣнія, и ся поселяватъ въ тѣхъ. 908-955
   • [с.] 65
   • [с.] 66
  • Какъвъ сѫ народъ печенѣзи-ти?
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
  • Власи-ти
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
  • Римскы прѣселенія
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
  • Блъгаре-ти и власи-ти отмахнуватъ нападеніе-то на унгареты и россіяне-ты
   • [с.] 86
  • Промѣненіе въ правителство-то грьцко и россійско 912 г.; Сѣтнины-ты, които това промѣненіе докара; Война съ византійциты и россіяне-ты
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
  • Ахелойскый бой
   • [с.] 95
   • [с.] 96
  • Бой при Катасиртъ
   • [с.] 97
   • [с.] 98
  • Сбиваніе при Маглавѫ и Пегы
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с.] 104
   • [с.] 105
  • Послѣдни-ты годины на царуваніе-то на Владимира II. 928-931
   • [с.] 106
  • Понятіе за блъгарскѫ-тѫ писменность
   • [с.] 107
   • [с.] 108
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
  • Петръ I
   • [с.] 112
   • [с.] 113
   • [с.] 114
   • [с.] 115
   • [с.] 116
   • [с.] 117
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
   • [с.] 123
   • [с.] 124
   • [с.] 125
   • [с.] 126
   • [с.] 127
   • [с.] 128
   • [с.] 129
   • [с.] 130
   • [с.] 131
   • [с.] 132
   • [с.] 133
   • [с.] 134
   • [с.] 135
   • [с.] 136
   • [с.] 137
   • [с.] 138
   • [с.] 139
   • [с.] 140
   • [с.] 141
   • [с.] 142
   • [с.] 143
   • [с.] 144
   • [с.] 145
   • [с.] 146
   • [с.] 147
   • [с.] 148
   • [с.] 149
   • [с.] 150
   • [с.] 151
   • [с.] 152
   • [с.] 153
   • [с.] 154
   • [с.] 155
  • Начяло на Срьбіѭ
   • [с.] 156
   • [с.] 157
  • Начяло на Унгаріѭ
   • [с.] 158
   • [с.] 159
   • [с.] 160
   • [с.] 161
   • [с.] 162
  • Обще сношеніе на три-ты народа между себе: сир. на россіяне-ты, блъгаре-ты, грьци-ты 946-970
   • I. На россіянне-ты съ грьци-ты
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
   • II. Сношеніе на блътаре-ты съ гръци-ты
    • [с.] 169
    • [с.] 170
    • [с.] 171
   • III. Сношеніе на россіяне-ты съ блъгаре-ты
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
  • Сѣтнина на тѣсны-ты сношенія на россіяне-ты съ блъгаре-ты
   • [с.] 181
   • [с.] 182
  • Положеніе-то на Блъгаріѭ
   • [с.] 183
   • [с.] 184
   • [с.] 185
   • [с.] 186
   • [с.] 187
  • Възмѫщеніе-то на блъгаре-ты
   • [с.] 188
   • [с.] 189
  • Война съ Россіѭ; печялный конецъ на царуваніе-то на Петра I. 967-968
   • [с.] 190
   • [с.] 191
   • [с.] 192
   • [с.] 193
   • [с.] 194
   • [с.] 195
   • [с.] 196
   • [с.] 197
   • [с.] 198
  • Рѣчникъ на чюжестранны думы, които сѫ употрѣбены въ тѫѭ книгѫ
   • [с. 199]
   • [с.] 200
   • [с.] 201
   • [с.] 202
   • [с.] 203
   • [с.] 204
  • Погрѣшкы въ прьвѫ-тѫ чясть
   • [с. 205]
  • [Погрѣшкы]въ вторѫ-тѫ чясть
   • [с. 206]
   • [с. 207]
  • Любородни-ти Спомоществователи
   • [с. 208]
   • [с. 209]
   • [с. 210]
   • [с. 211]
   • [с. 212]
   • [с. 213]
   • [с. 214]
   • [с. 215]
   • [с. 216]
   • [с. 217]
   • [с. 218]
   • [с. 219]
   • [с. 220]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]