Citation link:
 • Кратъкъ мѣсецословъ година високосна 1876
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
  • Мойтъ свѣтъ и рай
   • [с. 2]
  • Личны годины
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Прѣдвѣщаніе за Високоснѫтѫ годинѫ 1876
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
  • 4-тѣ Годишны врѣмена
   • [с. 14]
  • Пасхалія
  • Турскы праздницы
   • [с. 15]
  • [Църковны праздницы]
   • Януарій
    • [с 16]
    • [с. 17]
   • Февруарій
    • [с. 18]
    • [с. 19]
   • Мартъ
    • [с. 20]
    • [с. 21]
   • Априлъ
    • [с. 22]
    • [с. 23]
   • Май
    • [с. 24]
    • [с. 25]
   • Юній
    • [с. 26]
    • [с. 27]
   • Юлій
    • [с. 28]
    • [с. 29]
   • Августъ
    • [с. 30]
    • [с. 31]
   • Септемврій
    • [с. 32]
    • [с. 33]
   • Октомврій
    • [с. 34]
    • [с. 35]
   • Ноемврій
    • [с. 36]
    • [с. 37]
   • Декемврій
    • [с. 38]
    • [с. 39]
  • Народны праздницы
   • Януарій
   • Февруарій
    • [с.] 40
   • Мартъ
   • Априлій
   • Май
   • Юній
    • [с.] 41
   • Юлій
   • Августъ
   • Септемврій
    • [с.] 42
   • Октомврій
   • Ноемврій
   • Декемврій
    • [с.] 43
  • На новѫ годинѫ
   • [с.] 44
  • Помѣстны прокобенія
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
  • Богатъ и сиромахъ
   • [с.] 62
  • Пословицы
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]