Citation link:
Abstract:
Лиляна Михайлова Христова - на последния ред по средата. Музикален кръжок.
 
Created:
около 1935
 
Spatial:
България, гр. Асеновград
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Мария Христова
 
RightsHolder:
Мария Христова
 
Identifier:
F14370387450120
 
Subject:
1930; ученик; музикант; AthPlus