Current View
Title:
Лингвостилистични средства на комичното в комедиографията на Бранислав Нушич : Автореферат / Вяра Александрова Найденова.; Linguo-stylistic devices of comic in the comedies of Branislav Nusic Vyara Aleksandrova Naydenova
 
Creator:
Найденова, Вяра Александрова.; Нушич, Бранислав за него; Najdenova, Vjara Aleksandrova
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор". Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Славянски езици (Сръбски език) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. "Славянско езикознание" 2016; Библиогр. с. 45-47; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Нушич, Бранислав 1864-1938 творчество; Сръбска литература език и стил.
 
*** *** ***
 
001:
001141152
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Найденова, Вяра Александрова.
 
245:
Лингвостилистични средства на комичното в комедиографията на Бранислав Нушич :| Автореферат /| Вяра Александрова Найденова.
 
246:
Linguo-stylistic devices of comic in the comedies of Branislav Nusic| Vyara Aleksandrova Naydenova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 849.5 KB)
 
260:
София,| 2016.
 
300:
47 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор". Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Славянски езици (Сръбски език)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. "Славянско езикознание"| 2016
 
504:
Библиогр. с. 45-47
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
600:
Нушич, Бранислав| 1864-1938| творчество
 
650:
Сръбска литература| език и стил.
 
700:
Нушич, Бранислав| за него| Najdenova, Vjara Aleksandrova