Citation link:
Abstract:
Стоян Загорчинов (1889-1969) е български писател, чиято основна тематика е славното историческо минало на българския народ. Сътрудничи в литературната периодика, преподавател по френски език. Стоян Загорчинов в кадетска униформа, 11.І.1903 г.
 
Creator:
Карастоянов, Д. А.
 
Created:
11.І.1903 г.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фотоалбум на Стоян Загорчинов
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950892
 
IsFormatOf:
Сн. 602/81
 
Subject:
писател; учител; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld