Citation link:
Abstract:
Ботьо Савов (1882-1959) е български писател. Автор е на символистична поезия, в по-късните си творби стилът му е романтичен, с интерес към екзотиката. Работи като учител и юрист. Ботьо Савов със съпругата си д-р Дафина Кьорчева (сестра на литературния критик Димо Кьорчев), 1928 г.
 
Created:
1928 г.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Семеен албум на Ботьо Савов
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13996445420214
 
IsFormatOf:
Инв. № Сн. 2666/2000
 
Subject:
писател; юрист; учител; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld