Citation link:
  • Кюстендилско четвероевангелие : Среднобългарски прототип на VI правописна школа /От проф. Б. Цонев.
    • Начална страница с негови инициали