Abstract:
Злати Петров във военна униформа, за спомен от участието му във войната 1912-1913 г.
 
Created:
12.01.1915
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081063
 
IsFormatOf:
ДА Кърджали; ф. 910; оп. 1; а.е. 143.
 
Subject:
войник; война; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups