Citation link:
Abstract:
Изнасяне на ковчега с епископ Дамиан (Говоров) след опелото в църквата ”Св. Никола” на ул. ”Калоян”.
 
Created:
22.04.1936
 
Spatial:
България, София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
архив Борис Словачевски
 
RightsHolder:
Юрий Борисович Словачевски
 
Identifier:
F14370387450457
 
Subject:
1930; духовник; църковна служба; погребение; AthPlus