Abstract:
Балканска война (1912-1913). Пристигане на 3-ти артилерийски полк.
 
Created:
1912
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Балканска война
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290183
 
Subject:
1910; Балкански войни; тържество; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars