Citation link:
Abstract:
Балканска война (1912-1913). Влизането на цар Фердинанд в Мустафа паша.
 
Created:
1912
 
Spatial:
Мустафа паша, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13582664060051
 
IsFormatOf:
C I 3267
 
Subject:
Балкански войни; цар; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars