Citation link:
 • Граматика или Буквеница славенска / Издадена от Хр. К. Сичан Николов.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • [Към читателите]
   • стр. II
   • стр. III
   • стр. IV
   • стр. V
  • Погрешности
   • стр. VII
   • стр. VIII
  • ГРАМАТИКА СЛАВЕНСКА
  • ПЪРВА ЧАСТ. [РАДИ КЛОНИМЫТЕ РЕЧИ]
   • ВЪВЕДЕНИЕ
    • стр. 2
    • стр. 3
   • ГЛАВА ПЪРВА. ЗА СУЩЕСТВИТЕЛНОТО
    • стр. 5
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
   • ГЛАВА ВТОРА. РАДИ ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
   • ГЛАВА Г. РАДИ МЕСТОИМЕНИЕТО
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
   • ГЛАВА Д. РАДИ ГЛАГОЛА
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
   • ГЛАВА 6. РАДИ ПРИЧАСТИЕТО
   • ГЛАВА 7. РАДИ НЕСКЛАНЯЕМИТЕ РЕЧИ
    • стр. 153
   • ГЛАВА 8. РАДИ ПРЕДЛОГА
   • ГЛАВА 9. РАЗИ СОЮЗА
    • стр. 156
   • ГЛАВА 10. РАДИ МЕЖДОМЕТИЕТО
   • ГЛАВА 11. РАДИ ПРАВОПИСАНИЕТО
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
  • ВТОРА ЧАСТ. РАДИ СОЧИНЕНIЕ-ТО
   • ГЛАВА ПЪРВА
    • стр. 2
    • стр. 3
    • стр. 4
    • стр. 5
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
   • ГЛАВА ВТОРА. РАДИ ПРИЛАГАТЕЛНОТО КАКОВНО ИМЕ.
    • стр. 22
    • стр. 23
   • ГЛАВА ТРЕТА. РАДИ МЕСТОИМЕНИЕТО
    • стр. 25
    • стр. 26
   • ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. РАДИ ГЛАГОЛА
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
   • ГЛАВА ПЕТА. РАДИ ПРИЧАСТИЕТО
    • стр. 42
    • стр. 43
   • ГЛАВА ШЕСТА. РАДИ НАГЛАГОЛИЕТО.
   • ГЛАВА СЕДМА. РАДИ ПРЕДЛОГА
    • стр. 46
   • ГЛАВА ОСМА. РАДИ СОЮЗА
    • стр. 48
   • ГЛАВА ДЕВЕТА. РАДИ МЕЖДОМЕТИЕТО
   • ГЛАВА ДЕСЕТА. РАДИ ТОЧКИТЕ
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
   • ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА. РАДИ НЯКОИ ИЗМЕНЕНИЯ БУКВИНЫ
  • ТАБЛИЦА ТОЛКОВАТЕЛНА НА НЯКОЛКО ГЛАГОЛЫ НЕУПОТРЕБЛЯЕМЫ НА БЪЛГАРСКИ.
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
  • Задна корица