Current View
Citation link:
Title:
Петрология на вулкански комплекси от Западно Средногорие : Автореферат / Стефан Пенков Велев ; Науч. ръководител Росен Недялков.; Petrology of volcanic complexes in Western Srednogorie Stefan Penkov Velev
 
Creator:
Велев, Стефан Пенков; Velev, Stefan Penkov; Недялков, Росен Недялков науч. ръководител
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.4. Науки за земята, науч. спец.: 01.07.04. Петрология СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми" 2016; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Магмени скали Средногорие.
 
*** *** ***
 
001:
001147355
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Велев, Стефан Пенков
 
245:
Петрология на вулкански комплекси от Западно Средногорие :| Автореферат /| Стефан Пенков Велев ; Науч. ръководител Росен Недялков.
 
246:
Petrology of volcanic complexes in Western Srednogorie| Stefan Penkov Velev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.393 MB)
 
260:
София,| 2016.
 
300:
44 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.4. Науки за земята, науч. спец.: 01.07.04. Петрология| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми"| 2016
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Магмени скали| Средногорие.
 
700:
Velev, Stefan Penkov| Недялков, Росен Недялков| науч. ръководител