Citation link:
Abstract:
Загинал войник при атаката на кота 90.
 
Created:
1.10.1916
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450141
 
Subject:
войник; война; AthPlus