Current View
Citation link:
Title:
Виртуална публичност и делиберативна демокрация : Автореферат / Йордан Петров Детев ; Науч. ръководител Пламен Макариев
 
Creator:
Детев, Йордан Петров; Макариев, Пламен Матеев науч. ръководител
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия, научна специалност "Философия на културата" СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Философия" 2016; Библиогр. с. 35-39; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Комуникация философски проблеми.; Социални мрежи.
 
*** *** ***
 
001:
001152807
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Детев, Йордан Петров
 
245:
Виртуална публичност и делиберативна демокрация :| Автореферат /| Йордан Петров Детев ; Науч. ръководител Пламен Макариев
 
260:
София,| 2016.
 
300:
39 с. : ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 822.4 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия, научна специалност "Философия на културата"| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Философия"| 2016
 
504:
Библиогр. с. 35-39
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Комуникация| философски проблеми.| Социални мрежи.
 
700:
Макариев, Пламен Матеев| науч. ръководител