Abstract:
Царски маневри. Войници пренасят чували с овес от складовете в щаба на интендантството.
 
Created:
11.09.1937
 
Spatial:
гара Тулово
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450423
 
Subject:
войник; армейски офицер; военно съоръжение; AthPlus