Current View
Title:
Езикови и религиозни малцинства в Южна Италия и Сицилия под властта на нормани и Щауфени ср. XI - ср. XIII в. : Автореферат / Виолета Константинова Манолова ; Науч. ръководител Александър Николов.; Linguistic and religious minorities under the rule Norman and Staufen mid. XI – mid. XIII c. Violeta Konstantinova Manolova
 
Creator:
Манолова, Виолета Константинова; Manolova, Violeta Konstantinova; Николов, Александър Николов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Coverage:
Италия история 11-13 в. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Исторически фак., Кат. "Стара история, тракология и средновековна история" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Малцинства история. Италия
 
*** *** ***
 
001:
001141839
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Манолова, Виолета Константинова
 
245:
Езикови и религиозни малцинства в Южна Италия и Сицилия под властта на нормани и Щауфени ср. XI - ср. XIII в. :| Автореферат /| Виолета Константинова Манолова ; Науч. ръководител Александър Николов.
 
246:
Linguistic and religious minorities under the rule Norman and Staufen mid. XI – mid. XIII c.| Violeta Konstantinova Manolova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 332.6 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
29 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на научна и образователна степен "Доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Исторически фак., Кат. "Стара история, тракология и средновековна история"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Малцинства| история.| Италия
 
651:
Италия| история| 11-13 в.
 
700:
Manolova, Violeta Konstantinova| Николов, Александър Николов| науч. ръководител