Current View
Citation link:
Title:
Коалесценция на водни капки в маслена среда: фактори за контрол и приложение за получаване на нано-структурирани материали : Автореферат / Надя Илиева Политова-Бринкова ; Науч. ръководители Славка Стоянова Чолакова, Николай Денков Денков.; Coalescence of water droplets in oily phase: factors for control and application for preparation of nanostructured materials Nadya Ilieva Politova-Brinkova
 
Creator:
Политова-Бринкова, Надя Илиева; Politova-Brinkova, Nadja Ilieva; Чолакова, Славка Стоянова науч. ръководител; Денков, Николай Денков науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", 4.2. Теоретична химия - Макрокинетика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по инж. химия и фармацевтично инженерство 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Дисперсни системи.; Емулсии.; Нанотехнология.
 
*** *** ***
 
001:
001140855
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Политова-Бринкова, Надя Илиева
 
245:
Коалесценция на водни капки в маслена среда: фактори за контрол и приложение за получаване на нано-структурирани материали :| Автореферат /| Надя Илиева Политова-Бринкова ; Науч. ръководители Славка Стоянова Чолакова, Николай Денков Денков.
 
246:
Coalescence of water droplets in oily phase: factors for control and application for preparation of nanostructured materials| Nadya Ilieva Politova-Brinkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.206 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
40 с. :| с цв. табл., диагр., ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", 4.2. Теоретична химия - Макрокинетика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по инж. химия и фармацевтично инженерство| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Дисперсни системи.| Емулсии.| Нанотехнология.
 
700:
Politova-Brinkova, Nadja Ilieva| Чолакова, Славка Стоянова| науч. ръководител| Денков, Николай Денков| науч. ръководител