Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Димитър Благоев, Георги Димитров и Люба Ивошевич (трети ред, в средата) с делегати на VІІ конгрес на Общия работнически синдикален съюз.
 
Created:
14-16.07.1910
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160121
 
IsFormatOf:
Г ІІ 205
 
Subject:
политик; работническо движение; конгрес; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov