Citation link:
 • Денница ново-болгарскаго образованія [...] Часть первая
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • Предисловіе
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
   • [с.] ІІІ
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
  • Отдѣленіе первое
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • Отдѣленіе второе
   • [с. 15]
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • 1-е. Габровское училеще (38)
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • 2-е. Училище въ Копривщицѣ (42)
    • [с.] 37
   • 3-е. Училище въ Панагюрищтѣ (43)
    • [с.] 38
   • 4-е. Сопотское Училище (45)
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
   • 5-е. Карловское училище (46)
    • [с.] 42
   • 6-е. Трявновское училище (47)
    • [с.] 43
   • 7-е. Казанликское училище (50)
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • 8-е. Сищовское училище (52)
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • 9-е. Терновское училище (53)
   • 10-е. Калоферское училище (55)
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
   • 11-е. Софійское училище (57)
    • [с.] 51
   • 12-е. Котелское училище (59)
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • Рыданіе на смертьта Ю. И. Венелина (67)
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
  • Примѣчанія
   • [с. 65]
   • [с. 66]
   • [с. 67]
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с.] 104
   • [с.] 105
   • [с.] 106
   • [с.] 107
   • [с.] 108
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
   • [с.] 113
   • [с.] 114
   • [с.] 115
   • [с.] 116
   • [с.] 117
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
   • [с.] 123
   • [с.] 124
   • [с.] 125
   • [с.] 126
   • [с.] 127
   • [с. 128]
  • Примѣчанія къ примѣчаніямъ
   • [с. 129]
   • [с. 130]
   • [с. 131]
   • [с.] 132
   • [с.] 133
   • [с.] 134
   • [с.] 135
   • [с.] 136
   • [с.] 137
   • [с.] 138
   • [с.] 139
   • [с.] 140
   • [с.] 141
   • [с.] 142
   • [с.] 143
   • [с.] 144
   • [с.] 145
   • [с.] 146
  • Указатель
   • [с. 147]
   • [с. 148]
   • А
    • [с. І]
   • Б
    • [с.] ІІ
    • [с.] ІІІ
   • В
    • [с.] ІV
   • Г
    • [с.] V
    • [с.] VІ
   • Д
   • Е
   • Ж
    • [с.] VІІ
   • З
   • И
   • І
    • [с.] VІІІ
   • К
    • [с.] ІХ
    • [с.] Х
   • Л
   • М
    • [с.] ХІ
    • [с.] ХІІ
   • Н
   • О
    • [с.] ХІІІ
   • П
    • [с.] ХІV
   • Р
    • [с.] ХV
   • С
    • [с.] ХVІ
    • [с.] ХVІІ
   • Т
    • [с.] ХVІІІ
   • У
   • Ф
    • [с.] ХІХ
   • Х
   • Ц
   • Ч
    • [с.] ХХ
   • Ш
   • Э
   • Ю
   • Я
    • [с.] ХХІ
   • Ѳ
    • [с.] ХХІІ
  • [Илюстрации]
   • Липсват страници
   • Табл. ІІ. Стр. 86
   • Табл. ІІІ. Стр. 126
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]